Cookie Consent by Free Privacy Policy website

O společnosti Středomoravské stavby s.r.o.

Společnost Středomoravské stavby s.r.o. byla založena 22. října 1993 a je registrována v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21970. Působila v oblasti obchodu a služeb. V roce 1999 dochází ke změně názvu, sídla, předmětu podnikání, jednatelů, společníků a základního kapitálu. Od té doby firma působí výhradně ve stavebnictví.

Poskytuje komplexní služby v oboru pozemního stavitelství především na Moravě. Základním pilířem je provádění bytových, občanských, průmyslových a také památkově chráněných staveb na klíč formou novostaveb, rekonstrukcí i modernizací. Velmi dobrých výsledků dosahujeme v novostavbách rodinných domů, zateplování fasád a rekonstrukcích historických hradeb okolo městských center.

Pro svou činnost vlastníme všechna potřebná živnostenská i jiná oprávnění. Všechny stavby jsou prováděny kvalifikovanými stavbyvedoucími, přezkoušenými dle požadavků Stavebního zákona Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků. Nad rámec zákonných oprávnění máme aplikován integrovaný systém řízení jakosti a environmentu dle norem ČSN ISO 9001 a 14001, a jsme také členy profesního sdružení Svaz podnikatelů ve stavebnictví.

Firma sídlí v Přerově, na ulici Pivovarská 864/3. Stavební dvůr a skladovací prostory má v pronájmu, přímo ve městě. Vlastníme veškeré základní vybavení potřebné pro všechny prováděné práce a také početnou flotilu osobních a dodávkových automobilů.

Počet vlastních zaměstnanců se dlouhodobě pohybuje okolo 50. Velké výkyvy v poptávce jsou vyrovnávány prostřednictvím obchodních smluv s menšími stavebními firmami. Vlastními zaměstnanci provádíme zejména práce hlavní stavební výroby, tedy zednické a také práce tesařské, zámečnické, železářské, obkladačské. Řemeslné a zemní práce jsou nakupovány od specializovaných firem, dlouhodobě prověřených z hlediska kvality, ceny a dodacích podmínek. Velký důraz klademe na trvalé vzdělávání zaměstnanců. Vedle celé série povinných školení se pravidelně zúčastňují akcí zaměřených na seznámení s novými technologiemi a také na řešení detailů známých a osvědčených technologií.

I přes velkou konkurenci na stavebním trhu v našem bezprostředním okolí je společnost plně konkurenceschopná, především v oblasti kvality a rychlosti provádění stavebních prací. Jejím hlavním cílem je dosáhnout prostřednictvím maximálního uspokojení potřeb svých zákazníků dlouhodobé prosperity.