Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Podporujeme

Naše společnost cítí určitou povinnost starat se mimo naše klienty i o svět kolem Nás. Snažíme se pomáhat ve věcech, které považujeme za potřebné a prospěšné pro širokou veřejnost. Jsme Vám vděčni za vaši přízeň, která nám umožňuje dělat svět kolen nás lepším.

Děkujeme.Prostřednictvím darovacích nebo reklamních smluv dlouhodobě a pravidelně podporujeme

házenkáře ze Sportovního klubu Žeravice, Přerovský jazzový festival, nákupem reklamní plochy jsme opakovaně podpořili zakoupení dodávkového automobilu pro potřeby Pečovatelské služby Sociálních služeb města Přerova.Jednorázově jsme prostřednictvím darovacích či reklmaních smluv podpořili

 • Rodinné centrum Sluníčko v Přerově
 • fotbalový klub Kozlovice
 • dům dětí a mládeže Kojetín
 • Obec Mikulčice darováním stavebního materiálu k opravě nemovitosti poškozené při živelní pohromě
 • 47. ročník tradičního turistického pochodu – 36 000 VALAŠSKÝCH KROKŮ
 • pořízení historického praporu u příležitosti oslav 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Rychlově
 • odstranění následků povodní v Troubkách v r. 2010
 • odstranění následků povodní v Hrádku nad Nisou v r. 2010
 • financování zařízení a humanitární akce v oblasti sociální péče Sportovních klubů strážníků města Přerova
 • provoz fotbalového klubu SC Stará Ves
 • projekt k odstranění následků povodní v České republice v r. 2009 humanitární organizace Člověk v tísni, o.p.s.
 • uspořádání plesu Českého svazu chovatelů v Želatovicích
 • sportovní činnost fotbalistů 1. FC Přerov o.s.
 • mladé fotbalisty FKM Přerov
 • národní házenkáře I. NH Brno
 • nákup dataprojektoru ISŠ Technické v Přerově
 • vydání publikace Městský park Michalov 1904 – 2004.
 • Iniciovali jsme, zorganizovali a podpořili stavební obnovu Kaple Sv. Marka v Žeravicích.